Wytrwałość

Wojciech Diechtiar

Dwa składniki mentalności człowieka sukcesu i dwa komponenty inteligencji finansowej: wytrwałość i konsekwencja. Wydaje się oczywiste, że bez nich nie jest możliwe dokonanie niczego znaczącego w życiu, również w kontekście wzbogacania się. Co jeśli brakuje nam tych cech? Czy jest możliwe ich uzyskanie? W jaki sposób?

Jak zwykle, do poradzenia sobie z problemem braku wytrwałości i konsekwencji wykorzystamy Naukową metodę Wattlesa, która opiera się na czterech ściśle określonych krokach.

  • Stworzenie koncepcji bądź wizji idealnej wersji rzeczywistości – wyobrażenie sobie sytuacji, która będzie miała miejsce, gdy zorientujesz się, że twoje marzenie stało się faktem dokonanym.
  • Podejmowanie działania w kierunku jej realizacji – sama wizja – samo marzenie – pozostaną ulotnym mirażem, jeśli nie będzie towarzyszyła im intencja zrobienia wszystkiego co konieczne, aby przyoblekły się w kości, krew i ciało.
  • Wzbudzenia w sobie pewności co do tego, że cel może zostać osiągnięty – filozofia i metafizyka leżące u podstaw Naukowej metody pomagają dojść do przekonania, że Wszechświat rzeczywiście odpowiada na pragnienia i modlitwy człowieka.
  • Kultywowanie wdzięczności przez cały proces realizowania celu – myśli przepełnione wdzięcznością sprawią, że będziesz szczęśliwy przez cały czas, od początku procesu realizowania celu aż do samiutkiego końca.

Zaczynasz od pragnienia zmiany i zdobycia czegoś, czego jeszcze nie masz. Pragnienie zmusza cię do podjęcia działania w kierunku jego zaspokojenia. Oczywiście wielu ludzi „chce czegoś więcej” niż ma obecnie, lecz tylko garstka rozumie konieczność precyzyjnego przełożenia pragnienia na konkretną, ostro zdefiniowaną wizję celu możliwego do zrealizowania. I tylko ta garstka zaspokaja w rezultacie swoje pragnienia, gdy tymczasem reszta jest skazana na wieczne narzekanie i marudzenie jakie to życie jest niesprawiedliwe.

Pierwszy krok, czyli stworzenie mentalnego obrazu celu w postaci dokonanej, a więc właściwie stworzenie mentalnej wizji takiej rzeczywistości, w której już mamy to, czego pragniemy, ma potężny efekt motywacyjny. Uważam, że człowiekowi wiedzącemu czego chce nie jest potrzebna żadna motywacyjna gimnastyka i pompowanie się sztucznym entuzjazmem. Żegnajcie drogie i czasochłonne szkolenia motywacyjne, żegnajcie puste, pozbawione merytoryki motywacyjne książki. Sztuczny entuzjazm jest jak zapałka, spala się momentalnie, natomiast prawdziwa motywacja wypływająca z posiadania wizji konkretnego celu do realizacji jest niewyczerpalna i stała.

Motywacja wynikająca z posiadania wizji nie pozwala siedzieć bezczynnie. Zmusza cię do zrobienia czegoś w kierunku osiągnięcia celu, nieustannie popychając cię w jego kierunku. Musisz więc ruszyć się i coś zrobić – musisz zacząć działać. Rzeczywistość jest jak lustro i w momencie, w którym twoje zachowanie i podejmowane działanie będą adekwatne do posiadanej wizji celu, lustro rzeczywistości zacznie pokazywać cel pomału oblekający się w materię.

Kluczową kwestią i trzecim z kolei elementem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu jest wzbudzenie w sobie i ciągłe podtrzymywanie wiary w możliwość dotarcia do celu. „Wiara” może nie być najlepszym słowem do opisania stanu ducha, jaki musi towarzyszyć ci przez cały proces. Chodzi o pełne spokoju przekonanie i oparte na pewności oczekiwanie osiągnięcia celu, przypominające czekanie na przyjście zamówionej w sklepie internetowym paczki lub spacer do kiosku po gazetę. Wiesz, że tylko kwestią czasu jest wzięcie do ręki tego, co zamówiłeś lub po co idziesz do kiosku.

Kultywowanie wdzięczności jest systemem wspomagania nie pozwalającym na wypadnięcie z toru i zboczenie z kursu po napotkaniu na przeszkody. Przecież może zdarzyć się tak – i raczej na pewno się zdarzy – że będziesz mieć tak zwany „ciężki dzień” i stracisz z oczu wizję, a trudności przyćmią wiarę. Wtedy łatwo zwątpić i porzucić swój cel. Kultywowanie wdzięczności, czyli skupienie umysłu na rzeczach, za które możesz być wdzięczny, prowadzące do wzbudzenia głębokiego uczucia wdzięczności, uniemożliwi zrezygnowanie z wcześniej obranej drogi.

Mając pewność, że podejmowane przez ciebie działania prostą drogą prowadzą do osiągnięcia celu, będziesz pracował z ogromnym poświęceniem, wytrwałością, konsekwencją i przyjemnością – oto sekret i źródło wytrwałości oraz konsekwencji.

Powyższy sposób jest przepisem typu „z dołu do góry”, czyli umożliwiającym osiągnięcie zamierzonych rezultatów poprzez działanie „organiczne”, od podstaw. Najpierw skupiasz się na fundamentalnych kwestiach, przez co rezultaty, na jakich ci zależy, przyjmują postać „efektu ubocznego”. Przecież wytrwałość i konsekwencja to tylko „narzędzia” lub „wehikuł”, jakich potrzebujesz do dotarcia do celu, prawda?

Można jednak zastosować podejście odwrotne i skłonić podświadomość do wykształcenia nawyku konsekwentnego dążenia do celu dotąd, aż zostanie osiągnięty, bez względu na to, co to jest za cel. Strategia „od góry w dół” wymaga jednak odmiennego podejścia, bardziej przypominającego podejście stosowane w tysiącach różnego rodzaju poradników rozwoju osobistego i psychologii. Pracując według Naukowej metody Wattlesa skupiasz się na realizacji celu i uzyskujesz wszystkie niezbędne cechy i narzędzia niejako po drodze, mimochodem. W drugim przypadku musisz potraktować zdobycie niezbędnych cech i narzędzi jako cel pośredni i skupić wszystkie wysiłki na nim w pierwszej kolejności.

Aby wykształcić w sobie nawyk wytrwałości i konsekwentnego realizowania obranego celu, należy postępować tak, jak w przypadku pracowania nad wyrobieniem każdego innego nawyku, a więc podjąć się świadomego wysiłku kontrolowania własnego zachowania dotąd, aż stanie się automatyczne.

Do pracy nad nawykiem wytrwałości i konsekwencji dobrze jest wybrać czynność, zajęcie bądź rezultat, do których realizacji nie masz żadnej motywacji lub wręcz czujesz do nich niechęć. To nie to, co będziesz robić, ma cię motywować. Motywacja ma płynąć z wizji celu, którą jest obraz siebie samego dysponującego wytrwałością i konsekwencją. Praca nad wdrukowaniem nawyku w podświadomość może zająć powyżej 60 dni, więc lepiej od razu przeznaczyć na to przynajmniej 3 miesiące.

Wytrwałość i konsekwencja to nic innego, jak umiejętność traktowania przeszkód pojawiających się na drodze do celu jako niezbędnych i nieuniknionych składników podróży. Problemy i przeszkody pojawiają się na każdej drodze i tylko od ciebie zależy, jak będziesz je traktować: czy jako przejawy własnej słabości i braku kompetencji, czy może jako wspaniałe okazje do nauczenia się nowych rzeczy i zdobycia jeszcze większej siły.

W każdym przypadku, gdy masz wizję swojego celu – czy to będzie dodatkowe 100 zł miesięcznie pasywnego dochodu, czy też przekroczenie 1 miliona złotych obrotu w swojej firmie, czy też zmiana nawyków – to wytrwale dążąc do jej realizacji bez względu na pojawiające się trudności programujesz swój wewnętrzny mechanizm sukcesu za każdym razem potwierdzając wydany rozkaz: chcę tego i jestem gotowy zrobić to, co konieczne!

Optymistyczne spojrzenie na świat pomaga radzić sobie z problemami łatwiej. W przypadku napotkania na trudności zawsze możesz zadać sobie pytanie: Co pozytywnego i korzystnego niesie ze sobą ten problem? Czego mogę nauczyć się z tej sytuacji?

Jeśli znajdziesz na nie odpowiedź za każdym razem, gdy napotkasz problem, będziesz w stanie w ostateczności osiągnąć cel.