prawdziwysekret.pl

Doradztwo podatkowe we Wrocławiu

Interesują cię profesjonalne usługi kadrowo-płacowe? Chcesz skorzystać z usług doradztwa podatkowego we Wrocławiu? Potrzebujesz wsparcia w kwestiach księgowych? Skorzystaj z bogatej i szerokiej oferty Biura Rewident, które słynie z profesjonalizmu i fachowości. Wypada podkreślić, że:

  • Biuro ustala na początku współpracy zasady dotyczące polityki w zakresie księgowości,
  • fachowcy biorą pod uwagę wymagania oraz strukturę firmy klienta i na tej podstawie dokonywana jest analiza decyzji biznesowych,
  • Biuro korzysta z innowacyjnych programów INSERT GT.

Szczegóły dotyczące usług Biura

Bogaty i szeroki wachlarz usług Biura Rewident obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, a także prowadzenie ewidencji ryczałtowych. Na dodatek, specjaliści zajmują się bieżącym prowadzeniem ewidencji dla potrzeb podatku VAT. Oferta obejmuje usługi dotyczące deklaracji podatkowych, a także  związane z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych. Pracownicy Biura Rewident podejmują się sporządzania rocznych informacji o uzyskanych dochodach, a także zaliczkach, które zostały pobrane na podatek dochodowy od osób fizycznych. W zakres usług wchodzi obsługa umów cywilnoprawnych, a także obsługa i doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, takich jak delegacje, zatrudnienie za granicą, zasiłki. Wreszcie specjalistom można zlecić poprowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego, a także zwrócić się o poradę w kwestiach podatkowych. Jeżeli chodzi o podatki to propozycja Biura szczególnie wpisze się w oczekiwania osób prowadzących działalność gospodarczą.


Biuro Biegłego Rewidenta Pańczak & Lisowska s.c
Mydlana 1 pok.107/108
51-502 Wrocław

Zobacz także:

MFM S.A. - Fundusze

MFM S.A. - Fundusze